Voorwaarden:

De prijs wordt gegeven onder de vorm van een waardebon. De waardebon wordt opgemaakt op naam van de deelnemer. Algemene voorwaarden van de waardebon zijn geldig. De waardebon is niet overdraagbaar noch inwisselbaar tegen geld. Per e-mail adres en per gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres kan slechts 1 prijs toegekend worden voor alle wedstrijden op Zucht.be. De prijs kan noch omgeruild worden, noch omgezet worden in speciën.

Algemeen:

1. De voorwaarden van deze actie zijn van toepassing op  “win een lingeriebon”.
2. De prijs kan niet opgenomen worden in geld.
3. Indien je gewonnen hebt dien je binnen de 14 dagen contact op te nemen op info@zucht.be. Zo niet vervalt de prijs en wordt gekeken hoe we een nieuwe winnaar kunnen kiezen.
4. Het kan zijn dat de afbeeldingen van de prijs en de sponsors afwijken van de te winnen prijs.

Deelname:

1. Als deelnemer ben je minimum 18 jaar oud, indien jonger kun je geen aanspraak maken op een prijs.
2. Je woont in Belgie en hebt de Belgische nationaliteit.
3. Door je e-mailadres achter te laten bevestig je akkoord te gaan met de voorwaarden. De website zucht.be heeft steeds het recht een winnaar te schrappen indien we vast stellen dat niet aan alle voorwaarden is voldaan.
4. Deelnemen aan de prijskamp is op vrijwillige basis.
5. Je kunt slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.

Speelwijze

1. Je brengt een werkend e-mailadres in waarop we je kunnen bereiken bij winst.
2. Je kunt geen informatie over de wedstrijd opvragen, noch van de winnaars. (zie ook uitreiking prijzen)
3. De prijs wordt automatisch getrokken waarbij geen menselijke hand aan te pas komt.
4. De trekking is gecodeerd.

Uitkering prijzen:

1. Indien de winnaar ons contacteert binnen de 14 dagen na het uitkomen van de prijs wordt hij bekendgemaakt via onze blog.
2. Als winnaar ga je akkoord dat we je naam, foto en gegevens (in overleg) publiceren voor anderen.
3. De prijs mag niet doorverkocht worden en is niet overdraagbaar. Prijs is persoonsgebonden tenzij er een regeling kan getroffen worden met onze sponsors.

Prijs:

De prijs wordt gegeven onder de vorm van een waardebon. De waardebon wordt opgemaakt op naam van de deelnemer. Algemene voorwaarden van de waardebon zijn geldig. De waardebon is niet overdraagbaar noch inwisselbaar tegen geld.

Medewerking en gegevens / privacy en aansprakelijkheid:

1. De adressen en gegevens die we via deze wedstrijd verzamelen mogen gebruikt worden voor het verzenden en informeren van acties via de website zucht.be. Wij gaan echter nooit je gegevens doorgeven aan derden noch verkopen.
2. Zucht.be noch partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, op welke manier ook, door deel te nemen aan deze actie of deze website te bezoeken.
3. Wij bieden geen garantie op de prijs doch doen onze uiterste best om deze te bezorgen.
4. Zucht.be mag naar eigen zin de voorwaarden wijzigen zonder zelfs te communiceren naar de deelnemers als zij dit nodig achten. Hieruit kan nooit schadevergoeding voortvloeien, noch een rechterlijk gevolg.
5. Indien u ons wilt contacteren, kunt u dat doen via het contactformulier op zucht.be.
6. Indien toch gerechtelijke acties voortvloeien uit deze wedstrijd is enkel de rechtbank van Gent bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.