Veiligheid door trainen
Werken op daken, steigers en het gebruik van ladders betekent een verhoogd risico op vallen. Ondanks strenge regels zijn er jaarlijks vele ongevallen te betreuren. Bij een ernstig ongeval doet de Arbeidsinspectie altijd een grondig onderzoek.

© pixabay.com


Twee veiligheidsvoorzieningen
Bij werken op hoogte zijn er in feite twee veiligheidsvoorzieningen. De collectieve voorzieningen hebben een duidelijke voorkeur zoals relingen en kooivoorzieningen voor hangladders. Gebouwen zijn meestal voorzien van deze voorzieningen vanwege het Bouwbesluit of Arbowet. Meestal betekent niet altijd en dat geldt met name voor werklieden voor onderhoud of schoonmaak. Zij gebruiken individuele voorzieningen zoals veiligheidslijnen.

Ankers en leeflijnen
De veiligheidslijnen vereisen ankers waaraan de voorziening wordt vastgeketend. Bij voorkeur zijn dat vaste ankerpunten en bij gebrek hiervan zijn er mobiele ankerpunten die snel gemonteerd kunnen worden. Een leeflijn wordt bevestigd aan een veiligheidsharnas en aan twee of meer ankers. De maximale lengte van de leeflijn wordt bepaald voor het soort werk. Bij een val dient het veiligheidsharnas een diepe val te voorkomen, maar meestal wordt de lijn gemeten zodat ten alle tijden vallen van hoogte wordt voorkomen.

Veiligheid door training
Het vereist enige kennis om veiligheidssystemen goed te gebruiken. Leeflijnen dienen op de juiste lengte worden gemeten en ankers moeten juist worden gebruikt. Het verdient aanbeveling om periodieke trainingen te volgen om de juiste techniek te behouden. De dagtraining geeft inzicht in de relevante wet- en regelgeving, materiaal en de risico’s. Middels praktijkoefeningen worden verschillende posities geoefend zoals stilhangen in het harnas en werken met horizontale en verticale valsystemen.

IRATA-training
Een intensieve training is de IRATA-training wat staat voor 

Industrial Rope Access Trade Association. De training is een standaard voor veilig werken op hoogte met touwtechnieken. De training wordt op drie niveaus gegeven.  Deelnemers ontvangen een IRATA-certificaat bij het halen van het officieel examen. De gecrediteerde training heeft een internationale erkenning en heeft de hoogste standaard.Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.